Hur fungerar Allautbildningar.nu?

Allautbildningar har som syfte att förbereda personer inför sitt framtida studieval. Genom att använda öppen data tillhandahållen av Skolverket, SCB, Arbetsförmedlingen och UHR har vi analyserat utbildnigar och matchat dem med antagningspoäng, yrken och framtida löner.

Den typen av automatiserad matchning har aldrig gjorts tidigare men är nu möjlig tack vare att mydigheterna blivit bättre på att tillgängliggöra sin data. Med hjälp av A.I analyseras datan och användbar information grupperas på utbildningsnivå.

Med data från:


Hur använder man Allautbildningar?

Om du vill hitta information, antagningspoäng, yrken eller löner för en specifik utbildning är det enklast att gå in på fliken "universitet" i menyn. Sen klickar du in på universitet och väljer rätt utbildning. Du kan också söka fram utbildning.

Förutom att se en specifik utbildning kan du också se de jämförelser vi gjort för extra populära program. Vi har tillexempel jämfört alla Sveriges läkar, jurist och psykologprogram.